Przewozy bilateralne, a wynagrodzenie kierowcy międzynarodowego – konsekwencje pakietu mobilności

Przewozy bilateralne, a wynagrodzenie kierowcy międzynarodowego – konsekwencje pakietu mobilności

Przewóz bilateralny Przewóz bilateralny, to transport międzynarodowy towarów, z, bądź do kraju przewoźnika w oparciu o umowy, zawierane między państwami. Umowy działają na zasadzie wzajemnosci i regulują dostęp przewoźników do rynku. Polska, z uwagi na członkostwo w UE, ma podpisane umowy na transport bilateralny ze wszystkimi krajami Unii Europejskiej oraz innymi, sąsiadującymi państwami. Przewozy bilateralne…

Kto ma obowiązek posiadać kasę fiskalną w 2023 roku

Kto ma obowiązek posiadać kasę fiskalną w 2023 roku

Polskie przepisy podatkowe zmieniają się jak w kalejdoskopie. Od 1 października 2022 roku kolejniprzedsiębiorcy mieli ewidencjonować sprzedaż przy użyciu kas rejestrujących. Termin ten był już razprzesuwany z 1 lipca 2022 roku. Jednak okazało się, że minister finansów wydał rozporządzenie, w którym po raz kolejny przesuwa datęwprowadzenia kas dla niektórych przedsiębiorców. Skąd taka zmiana? Więcej na…

Estoński CIT po nowemu – lepsza alternatywa klasycznego CIT?

Estoński CIT po nowemu – lepsza alternatywa klasycznego CIT?

Estoński CIT po nowemu – lepsza alternatywa klasycznego CIT? W swej pierwotnej wersji Estoński CIT okazał się niewypałem. W roku 2021 tę formę opodatkowaniawybrało zaledwie 337 spółek. Dlatego w 2022 roku część warunków zostało zniesionych, aby zachęcićwiększą liczbę przedsiębiorców do skorzystania z tego rozwiązania. Czy warto teraz przejść naEstoński CIT? Kto i kiedy może to…

Auto w firmie – rozliczenie kosztów eksploatacji

Auto w firmie – rozliczenie kosztów eksploatacji

Auto w firmie – rozliczenie kosztów eksploatacji Według danych CEPiK w 2021 roku udział firm w zakupie nowych aut osobowych wyniósł aż 71,47%. Liczba aut kupionych jako samochody firmowe jest jeszcze wyższa, bo statystyka prowadzona przez CEPiK nie obejmuje spółek cywilnych oraz osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą. To pokazuje, że samochód firmowy w wielu…