Polskie przepisy podatkowe zmieniają się jak w kalejdoskopie. Od 1 października 2022 roku kolejni
przedsiębiorcy mieli ewidencjonować sprzedaż przy użyciu kas rejestrujących. Termin ten był już raz
przesuwany z 1 lipca 2022 roku.

Jednak okazało się, że minister finansów wydał rozporządzenie, w którym po raz kolejny przesuwa datę
wprowadzenia kas dla niektórych przedsiębiorców. Skąd taka zmiana? Więcej na ten temat znajdziesz w
tym artykule.

Kto jest zwolniony z obowiązku posiadania kasy fiskalnej w 2023 roku

Nie każdy przedsiębiorca musi rejestrować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej. Jest kilka sposobów by
korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących. Oto 3
najbardziej popularne:

 • zwolnienie ze względu na limit sprzedaży wynoszący 20 000 zł,
 • zwolnienie ze względu na wysyłkową sprzedaż towarów,
 • zwolnienie ze względu na sprzedaż towarów i usług wyłącznie przedsiębiorcom.

Pierwszy rodzaj zwolnienia wiąże się z łączną kwotą sprzedaży na rzecz osób fizycznych w danym roku.
Przy czym trzeba pamiętać, że jeśli swoją działalność otwierasz w trakcie roku, to przysługujący Ci
limit jest obliczany proporcjonalnie. Co to znaczy? Na przykład jeśli zaczynasz działalność w połowie
roku, to możesz skorzystać tylko z połowy tego limitu, czyli 10.000 zł.

A co w razie przekroczenia limitu? W tym przypadku ustawodawca wymaga, żeby w ciągu 2 miesięcy od
końca miesiąca, w którym doszło do przekroczenia wspomnianego limitu, zainstalować kasę fiskalną.

Drugim najbardziej rozpowszechnionym ze zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy
zastosowaniu kas rejestrujących jest sprzedaż wysyłkowa. Takie rozwiązanie jest często stosowane przez
przedsiębiorców prowadzących sprzedaż online. Jest to jednak obwarowane pewnymi warunkami.

Dwa najważniejsze z nich to przyjmowanie zapłaty wyłącznie w formie bezgotówkowej oraz brak
możliwości osobistego odbioru zakupionych towarów przez konsumenta. Dodatkowo z ewidencji
dowodów, które dokumentują zapłatę musi jednoznacznie wynikać kto jest nabywcą i czego dotyczyła
taka transakcja.

Na szczęście dopuszczalna jest płatność za pobraniem, a to z tego względu, że zapłata pobierana przez kuriera trafia na rachunek przedsiębiorcy prowadzony w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
kredytowej, dzięki czemu spełnia wymogi podane w rozporządzeniu w sprawie zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Trzecim ze sposobów na uniknięcie zakupu kasy fiskalnej jest dostawa towarów i świadczenie usług
wyłącznie na rzecz przedsiębiorców. W takim wypadku podatnik, który nie oferuje towarów lub usług
osobom fizycznym, jest zwolniony z obowiązku stosowania kasy fiskalnej, bo całą sprzedaż dokumentuje
za pomocą faktur.

Istnieje jeszcze kilka podstaw do zwolnienia rejestracji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących,
ale dotyczą one wąskiego grona przedsiębiorców. Według stanu prawnego na 1 stycznia 2022 r.
obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych nie dotyczy przedsiębiorców:

 • prowadzących czynności notarialne,
 • oferujących usługi telekomunikacyjne,
 • świadczących usługi elektroniczne, o ile równocześnie oferują usługi telekomunikacyjne,
 • oferujących usługi finansowe i ubezpieczeniowe,
 • oferujących usługi związane z obsługą rynku nieruchomości, jeżeli świadczenie takiej usługi
  zostało w całości udokumentowane za pomocą faktury.

Branże, w których obowiązkowo trzeba mieć kasę fiskalną

Istnieją branże, w których kasa fiskalna jest wymagana bez względu na wielkość sprzedaży. Dotyczy to
również firm prowadzących sprzedaż wysyłkową. Takie obostrzenia wprowadzone są ze względu na to,
że w tych branżach najczęściej dochodziło do wyłudzeń podatku od towarów i usług, czyli podatku
VAT. W tym przypadku na uczciwych przedsiębiorców nakładane są dodatkowe obowiązki. Oto
przykładowe towary, których sprzedaż podlega obowiązkowej rejestracji na kasie fiskalnej:

 • komputery,
 • wyroby elektroniczne i optyczne,
 • sprzęt fotograficzny,
 • wyroby z metali szlachetnych,
 • nośniki danych cyfrowych i analogowych (zarówno zapisane, jak i puste),
 • wyroby tytoniowe,
 • napoje alkoholowe,
 • części i akcesoria do pojazdów silnikowych,
 • części do przyczep, naczep i pojazdów bez napędu mechanicznego,
 • perfumy i wody toaletowe,
 • gaz płynny,
 • paliwa silnikowe i dodatki do tych paliw,
 • części do silników.

Warto dokładnie zapoznać się z tą listą, bo sprzedaż nawet jednej rzeczy z tego katalogu wiąże się z
obowiązkiem ewidencjonowania na kasie fiskalnej wszystkich transakcji dokonywanych przez
przedsiębiorcę na rzecz osób fizycznych.

Zmiany w sprawie stosowania kas fiskalnych, które miały wejść w życie od 1 października 2022 roku

Od 1.10.2022 obowiązek stosowania kas fiskalnych miał objąć przedsiębiorców zajmujących się
myciem, czyszczeniem samochodów
i podobnymi usługami. Dotyczyło to również myjni
samochodowych, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność za wykonane usługi.
Pierwotnie termin na obowiązkowe korzystanie z kas fiskalnych dla tych przedsiębiorców miał wejść w
życie z dniem 1 lipca 2022 r , jednak ustawodawca początkowo przedłużył go do października bieżącego
roku.

Ze względu na problemy na rynku półprzewodników stosowanych do produkcji kas oraz zerwanymi
łańcuchami dostaw nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów przesuwa ten termin na 1
kwietnia 2023 roku
. Jest to zdecydowanie dobra wiadomość dla firm, które prowadzą tego typu
działalność gospodarczą.

Jak widać niełatwo nadążyć za wszystkimi zmianami w prawie, które dotyczą kas fiskalnych.
Przepisy zmieniają się praktycznie z dnia na dzień, zaskakując przedsiębiorców. Dlatego, żeby mieć
pewność nie tylko co do właściwego stosowania kasy rejestrującej lub korzystania ze zwolnienia, ale też
co do prawidłowych stawek VAT przy sprzedaży towarów lub usług, warto te sprawy skonsultować ze
specjalistami w danej dziedzinie. Tu z pomocą przychodzą pracownicy biura rachunkowego
Szostek&Markwitz, którzy dobiorą dla Ciebie najlepsze rozwiązania
zarówno księgowe, jak i
podatkowe.

Potrzebujesz pomocy specjalistów?
Zgoda na kontakt
Jak mogę Ci pomóc?

Wypełnij formularz, a jeden z naszych specjalistów odpowie Ci, tak szybko jak to możliwe!