Dokonujesz zakupów na terenie Unii Europejskiej w związku z działalnością prowadzoną w kraju? Jeśli tak, to przysługuje Ci zwrot podatku VAT z UE. Dowiedz się jakie formalności trzeba spełnić, jakie są limity i terminy oraz kto może się ubiegać o taki zwrot.

Komu przysługuje zwrot VAT z zagranicy?

Do uzyskania zwrotu podatku VAT z Unii Europejskiej wystarczy spełnić 2 warunki:

  1. Być czynnym podatnikiem VAT,
  2. Zakupu dokonywać w związku z działalnością prowadzoną na terenie Polski.

Oznacza to, że o zwrot nie mogą ubiegać się firmy, które są zwolnione z płacenia podatku VAT w Polsce, czy to z powodu nieprzekroczenia 200.000 zł rocznie obrotu, czy z powodu prowadzenia działalności zwolnionej z VAT.

Co ważne, zakup nie może wiązać się z działalnością prowadzoną za granicą. Jeśli posiadasz siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w kraju, w którym dokonałeś zakupu, to zwrot nie będzie Ci przysługiwał. Nie możesz też mieć w takim kraju stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu. Co do zasady – z nielicznymi wyjątkami – w okresie, w którym ubiegasz się o zwrot, nie możesz dostarczać towarów lub świadczyć usług, które traktowane są jako dostarczane lub świadczone na terenie państwa członkowskiego.

Zwrot VAT z Unii Europejskiej – jakie są limity?

Wartość pojedynczego zwrotu zależy od okresu za jaki składany jest wniosek. Minimalna kwota zwrotu VAT z UE to 50 EUR, ale trzeba spełnić pewne warunki. Taki wniosek musi odnosić się do okresu zwrotu, który obejmuje rok kalendarzowy lub pozostałą część roku kalendarzowego. Jeśli wniosek obejmuje okres od 3 miesięcy do 1 roku to kwota zwrotu musi wynosić co najmniej 400 EUR.

Kolejnym limitem, o którym należy pamiętać jest 1000 EUR lub 250 EUR w przypadku zakupu paliwa. Jeśli podstawa opodatkowania jest równa lub większa niż ta kwota, to państwo, które dokonuje zwrotu ma prawo wymagać dołączenia do wniosku elektronicznej kopii faktury.

Jakie są terminy na zwrot VAT z UE?

To jak szybko otrzymasz zwrot VAT-u zależy od kompletności przekazanej dokumentacji. Jeśli państwo członkowskie zażąda dodatkowych dokumentów, to trzeba je złożyć w ciągu miesiąca od otrzymania takiej informacji.

Wtedy, gdy cała dokumentacja nie budzi zastrzeżeń to termin na zwrot VAT z państwa członkowskiego UE wynosi maksymalnie 4 miesiące i 10 dni. Skąd taki okres? Na rozpatrzenie wniosku przewidziano do 4 miesięcy, a sam zwrot jest realizowany w ciągu 10 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

W przypadku konieczności przesłania dodatkowych informacji cała procedura niestety ulega przedłużeniu. Jeśli państwo członkowskie wystąpiło o uzupełnienie danych to czas na rozpatrzenie wniosku wynosi 2 miesiące od otrzymania żądanych informacji, jednak nie krócej niż 6 miesięcy od daty wpływu wniosku do państwa UE.

To jednak nie koniec uprawnień państwa, które dokonuje zwrotu. Może ono wystąpić o dalsze informacje dodatkowe. W tym przypadku czas przewidziany na rozpatrzenie wniosku wynosi 8 miesięcy od daty otrzymania wniosku przez państwo członkowskie.

Jak skutecznie odzyskać VAT z UE

Co prawda procedura zwrotu nie jest skomplikowana, ale błędne wypełnienie formularza VAT-REF znacznie wydłuży czas oczekiwania na zwrot VAT-u. Podobnie jest w przypadku podania niepełnych informacji, bo wtedy cała procedura może wydłużyć się aż do 8 miesięcy.

Dlatego zamiast samemu mierzyć się z unijną biurokracją warto to zadanie zlecić firmie Szostek&Markwitz. Nasi specjaliści z chęcią doradzą we wszystkich sprawach związanych ze zwrotem VAT-u z UE, a także poprawnie wypełnią VAT-REF, co znacznie przyśpieszy czas zwrotu.

Potrzebujesz pomocy specjalistów?
Zgoda na kontakt
Jak mogę Ci pomóc?

Wypełnij formularz, a jeden z naszych specjalistów odpowie Ci, tak szybko jak to możliwe!