Spółka z o.o. jest drugą po jednoosobowej działalności gospodarczej najchętniej wybieraną formą prowadzenia biznesu w Polsce. O jej popularności świadczy fakt, że na początku 2022 roku aktywnie działało ponad 448 tysięcy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Oprócz wielu zalet jakie posiada sp. z o.o., ma ona też pewną wadę w postaci podwójnego opodatkowania zysków. Na szczęście tu z pomocą przychodzi optymalizacja podatkowa. Czy chcesz poznać legalne sposoby na zmniejszenie podatków w spółce? Specjaliści z biura rachunkowego Szostek&Markwitz wyjaśnią jak to zrobić krok po kroku.

Dlaczego warto zastosować metody optymalizacji podatkowej

Spółki z o.o. zobowiązane są do płacenia podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dla podmiotów, które mają status małego podatnika podatek CIT wynosi 9%, a dla pozostałych spółek jest na poziomie 19%.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że te podatki nie są zbyt wysokie. Trzeba jednak pamiętać, że spółka ma odrębną osobowość prawną i wypłata zysku w postaci dywidendy obłożona jest podatkiem. W tym przypadku wspólnicy spółki, do których trafił wypracowany przez nią zysk, muszą zapłacić podatek od zysków kapitałowych wynoszący 19%.

W wyniku podwójnego opodatkowania efektywna stawka podatkowa przy wypłacie dywidendy wynosi 26,29% jeśli spółka jest uprawniona do korzystania ze stawki 9% CIT lub 34,39% w przypadku pozostałych spółek.

Z tego względu każde działanie, które prowadzi do legalnego zmniejszenia obciążeń podatkowych jest korzystne dla wspólników spółki.

Metoda 1: wynajem

Stawka ryczałtowego podatku za wynajem wynosi 8,5% pod warunkiem, że przychód z czynszu najmu nie przekracza 100.000 zł. Powyżej tej kwoty stawka rośnie do 12,5%. Jak widać jest to sporo niższy podatek niż w przypadku wypłaty dywidendy. Jak zatem zastosować go w spółce?

Spółka, w przeciwieństwie do jednoosobowej działalności gospodarczej, jest odrębnym bytem prawnym. W związku z tym Twój osobisty majątek i majątek spółki to dwie rzeczy, które nie mają ze sobą nic wspólnego. Wobec tego możesz wynająć spółce część prywatnego majątku – na przykład część domu, mieszkania czy innej nieruchomości.

Trzeba jednak pamiętać, że ceny za wynajem nie mogą być oderwane od rzeczywistości. Muszą mieścić się w normach rynkowych. W przeciwnym razie urząd skarbowy może zakwestionować wysokość opłat za wynajem, co będzie skutkować usunięciem ich z kosztów uzyskania przychodów i większym podatkiem dla spółki.

Wynajmować można też rzeczy ruchome, takie jak narzędzia czy maszyny. Jednak wiąże się z tym pewne niebezpieczeństwo. Jakie? Takie działanie może podpadać pod definicję działalności gospodarczej z wszystkimi tego konsekwencjami, w postaci obowiązku zapłaty podatków i składek ZUS.

Metoda 2: wynagrodzenie z tytułu powołania

Jeśli pełnisz w spółce funkcje członka zarządu na mocy aktu powołania to możesz z tego tytułu pobierać wynagrodzenie. Kiedyś od uzyskanych w ten sposób przychodów wystarczyło opłacić wyłącznie podatek PIT. Jednak od 2022 roku od takich świadczeń spółka musi potrącić zarówno podatek dochodowy, jak i składkę zdrowotną.

Wynagrodzenie dla członka zarządu zgodnie z art. 2031 ksh powinno być ustalone na drodze uchwały wspólników. Taka uchwała określi zasady przyznawania takiego wynagrodzenia oraz jego maksymalną wysokość.

Zaletą tej metody jest to, że obciążenia podatkowe są znacznie niższe w porównaniu z umową o pracę. Dla wynagrodzenia ustalonego w kwocie 5.000 zł brutto składka zdrowotna wyniesie 450 zł, a podatek 570 zł przy założeniu, że wynagrodzenie członka zarządu mieści się w pierwszym progu podatkowym. W rezultacie wypłata na rękę będzie wynosić 3.980 zł. Daje to efektywną stawkę podatku wynoszącą 20,4%, a więc zauważalnie mniej w porównaniu z podatkiem od dywidendy.

Metoda 3: wynagrodzenie z tytułu świadczeń niepieniężnych

Artykuł 176 Kodeksu spółek handlowych pozwala na zawarcie w umowie spółki zobowiązania wobec wspólnika do powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Takie czynności trzeba dokładnie opisać w umowie spółki, bo przepisy nakazują podać rodzaj i zakres takich świadczeń.

Za takie czynności wspólnikowi spółki należy się wynagrodzenie. Oczywiście musi mieć ono charakter rynkowy, bo nie może przewyższać cen, które występują w normalnym obrocie gospodarczym. W przeciwnym razie skarbówka mogłaby zakwestionować jego wysokość.

Takie wynagrodzenie można wypłacać również wtedy, gdy spółka nie wykazuje zysków. Korzyścią dla osoby pobierającej takie wynagrodzenie jest to, że nie trzeba od niego płacić składki zdrowotnej. Jedynym obciążeniem jest podatek PIT.

Trzeba mieć na uwadze, że wynagrodzenie członka zarządu z mocy powołania jest obciążone składką zdrowotną wynoszącą 9%, dlatego najlepiej zdecydować się na jedną z tych dwóch metod.

Może okazać się, że za jakiś czas wynagrodzenie przysługujące na podstawie art. 176 ksh również zostanie objęte składką zdrowotną, tak jak to stało się z wynagrodzeniem prokurentów. Z tego względu warto skorzystać z tej metody, póki jest jeszcze dostępna.

Czy są inne sposoby na obniżenie kosztów prowadzenia działalności?

Wymienione tu 3 sposoby to tylko niektóre z możliwości jakie daje optymalizacja podatkowa. Każdy biznes jest inny, dlatego najlepiej wybrać te sposoby, które będą szyte na miarę. Pomogą Ci w tym specjaliści z biura Szostek&Markwitz, którzy znajdą dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Potrzebujesz pomocy specjalistów?
Zgoda na kontakt
Jak mogę Ci pomóc?

Wypełnij formularz, a jeden z naszych specjalistów odpowie Ci, tak szybko jak to możliwe!