Przewóz bilateralny

Przewóz bilateralny, to transport międzynarodowy towarów, z, bądź do kraju przewoźnika w oparciu o umowy, zawierane między państwami. Umowy działają na zasadzie wzajemnosci i regulują dostęp przewoźników do rynku.

Polska, z uwagi na członkostwo w UE, ma podpisane umowy na transport bilateralny ze wszystkimi krajami Unii Europejskiej oraz innymi, sąsiadującymi państwami. Przewozy bilateralne realizowane są przez zawodowych kierowców międzynarodowych.

Pakiet mobilności

Pakiet mobilności reguluje czas pracy kierowcy oraz wynagrodzenia kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy. Dnia 26 stycznia 2022 roku w ustawie o zmianie ustawy o transporcie drogowym zostały zawarte przepisy niezbędne do wprowadzenia pakietu mobilności.

Pakiet mobilności 2022 wprowadza zmiany w dotychczasowych regulacjach zawartych w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady ue.

Stosuje się do kierowców firm transportowych wykonujących międzynarodowe transporty drogowe. W ramach pakietu mobilności ustalane są przepisy regulujące przeciętne wynagrodzenia kierowców, zasady delegowania kierowców, minimalny czas odpoczynku kierowców (ustawy o czasie pracy kierowców)karty kierowcy i tachografu.

Wynagrodzenie kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe – zmiany z 2 lutego 2022

Zmiany, które weszły w życie 2 lutego 2022 roku, z punktu widzenia kierowców są korzystne. Pracodawca, w ramach zmiany, od 2 lutego 2022 roku, zobowiązany jest do zgłaszania kierowców delegowanych, wykonujących przewozy kabotażowe. Przepisy pakietu mobilności, dotyczące kierowców realizujących międzynarodowe przewozy, po zmianach z 2 lutego 2022 r. określają, iż kierowca będzie miał prawo do wynagrodzenia, przysługującego w wysokości obowiązującej na terenie danego kraju.

Nie chodzi o wynagrodzenie minimalne, unijny pakiet mobilności wskazuje, iż polscy kierowcy mają prawo do wynagrodzenia zasadniczego, obowiązującego w takiej samej wysokości wynagrodzenia, jak na terenie danego kraju UE za tę samą usługę. Wynikające z pakietu mobilności zmiany wynagradzania kierowców z początku 2022 roku to nie jedyne reformy.

Od 2022 roku kierowcy przysługują 30 minutowe przerwy po 8 godzinach pracy, które kierowcy muszą wykonywać, w myśl nowelizacji z 29 maja 2022. Obowiązkowy jest również powrót kierowcy do miejsca zamieszkania, przynajmniej raz na cztery tygodnie, a pracodawca zobowiązany jest, do prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy, w formie danych z karty kierowcy.

Związane z pakietem mobilności zmiany, określają, iż z początkiem lutego 2022 roku, kierowca wykonujący zadania służbowe, w ramach międzynarodowych przewozów drogowych, nie jest już uznawany jako pracownik w podróży służbowej. W związku z powyższym, wypłacane kierowcy dodatki w postaci diet i ryczałtów podlegają oskładkowaniu, zatem pochłania je wynagrodzenie zasadnicze. Jeżeli dieta bądź ryczałt, wpisane są w umowie, to podlegają ubezpieczeniu ZUS i opodatkowaniu PIT. Oznacza to w praktyce, że pod wpływem diety i ryczałtu, płaca się nie zmienia.

Kierowcy w przewozach międzynarodowych, otrzymują dodatki za pracę w nocy oraz za wypracowane nadgodziny, w myśl pakietu mobilności, kierowcy nie podlegają delegowaniu. W zakresie składek i zwolnienia z oskładkowania części wynagrodzenia, przepisy o czasie pracy kierowców przewidują stosowanie przepisów pkt 16 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 roku.

Podsumowanie

Koszty utrzymania kierowców, w przypadku kierowców międzynarodowych, z pewnością wzrosną. Skutki pakietu mobilności niewątpliwie uderzą w przewoźników.

Od lutego 2022 roku kierowca wykonujący zadania w ramach przewozu bilateralnego, nie otrzyma dodatku z tytułu diet i ryczałtów, ale przewoźnik zobowiązany jest wypłacić kierowcy wynagrodzenie zasadnicze, tożsame do wynagrodzenia kierowców realizujących transport na terenie danego kraju UE.

Kwoty wspomnianego przeciętnego wynagrodzenia kierowców od 21 lutego 2022 r będą miały tendencję wzrostową.

Potrzebujesz pomocy specjalistów?
Zgoda na kontakt
Jak mogę Ci pomóc?

Wypełnij formularz, a jeden z naszych specjalistów odpowie Ci, tak szybko jak to możliwe!