Estoński CIT po nowemu – lepsza alternatywa klasycznego CIT?

W swej pierwotnej wersji Estoński CIT okazał się niewypałem. W roku 2021 tę formę opodatkowania
wybrało zaledwie 337 spółek. Dlatego w 2022 roku część warunków zostało zniesionych, aby zachęcić
większą liczbę przedsiębiorców do skorzystania z tego rozwiązania. Czy warto teraz przejść na
Estoński CIT? Kto i kiedy może to zrobić? Odpowiedzi na te pytania przygotowali specjaliści z biura
Szostek&Markwiz.

Co to jest Estoński CIT?

Estoński CIT to ryczałtowe opodatkowanie dochodów spółek kapitałowych. Ten system został wdrożony w 2000 roku w Estonii i przyniósł prawie dwukrotne przyspieszenie zarówno tempa wzrostu gospodarczego, jak i prywatnych inwestycji. Z tego względu przyjęła się potoczna nazwa Estoński CIT.

Najważniejszą cechą tego podatku jest obowiązek zapłaty podatku CIT dopiero przy wypłacie dywidendy na rzecz wspólników / akcjonariuszy. Daje to możliwość inwestowania zysków w rozwój spółki zamiast regularnego płacenia zaliczek na podatek CIT. W praktyce może to oznaczać brak konieczności zapłaty podatku nawet przez 4 lata!

Dodatkowo efektywna stawka podatkowa przy wypłacie dywidendy jest mniejsza o 6,29 punktów procentowych (20% zamiast 26,29%) dla małych podatników i podmiotów rozpoczynających działalność. Dla pozostałych podmiotów różnica w efektywnej stawce podatkowej jest jeszcze bardziej korzystna, bo wynosi aż 9,39 punktu procentowego (25% zamiast 34,39%).

Jakie zmiany do Estońskiego CIT-u wprowadził Nowy Ład?

Chociaż podatek ten został wprowadzony w 2021 roku, to nie cieszył się uznaniem wśród przedsiębiorców. Możliwość skorzystania z takiego opodatkowania ograniczona była bardzo rygorystycznymi warunkami. Dlatego Nowy Ład wprowadził istotne zmiany w tym podatku. Co zatem zmienia się od 2022 roku? Oto lista najważniejszych ułatwień:

 • zniesienie limitu przychodów ograniczających możliwość skorzystania z tego podatku,
 • uchylenie obowiązku ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych,
 • brak obowiązku zapłaty podatku na wejściu pod warunkiem pozostania w Estońskim CIT przez 4 lata,
 • rozszerzenie tego podatku na spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne,
 • umożliwienie przejścia na Estoński CIT również w trakcie roku podatkowego.

Kto może skorzystać z Estońskiego CIT-u?

Ten podatek mogą stosować spółki kapitałowe (zarówno sp. z o.o., jak i S.A) oraz od 2022 roku spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne. Ustawodawca wprowadził pewne ograniczenia dla spółek, które chcą skorzystać z ryczałtowego opodatkowania dochodów. Wymagania, które trzeba spełnić, są następujące:

 • obowiązek zatrudniania w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 3 osób lub ponoszenie wydatków na wynagrodzenia równych, lub większych od 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia,
 • brak posiadania udziałów w innych spółkach,
 • co najmniej 50% przychodów ma charakter inny niż pasywny,
 • udziałowcami spółki są wyłącznie osoby fizyczne.

Dodatkowo niektóre podmioty są wyłączone z tego sposobu opodatkowania. Do tej grupy zaliczają się:

 • instytucje finansowe,
 • instytucje podatkowe,
 • podatnicy w specjalnej strefie ekonomicznej,
 • podatnicy w stanie upadłości lub likwidacji,
 • spółki utworzone przez połączenie lub podział w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

Jakie wady ma Estoński CIT?

W przypadku wyboru tego rodzaju opodatkowania wykluczona jest ukryta dywidenda. W praktyce oznacza to, że osoby, które są wspólnikami spółki czy akcjonariuszami nie powinny zasiadać w niej jako członkowie zarządu. Gdyby otrzymywały z tego tytułu świadczenie pieniężne, to mogłoby zostać ono uznane za ukryty zysk. W konsekwencji takie świadczenie zostałoby wyłączone z kosztów podatkowych dla spółki. Dotyczy to nie tylko udziałowców czy akcjonariuszy, ale również podmiotów powiązanych pośrednio lub bezpośrednio z udziałowcami lub akcjonariuszami.

Transakcje pomiędzy wspólnikami a spółką, która korzysta z Estońskiego CIT-u, stają się podatkowo niekorzystne. Dotyczy to na przykład pożyczki udzielonej przez spółkę na rzecz udziałowców / akcjonariuszy lub wypłacenia z zysku spółki wynagrodzenia z powodu umorzenia lub zmniejszenia wartości udziałów / akcji. Takie operacje finansowe również będą uznane za ukryty zysk.

Czy warto zmienić sposób opodatkowania?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Dla jednych podmiotów zasady podatkowe związane z Estońskim CIT-em będą korzystne, a dla innych nie. Przejście na nowy sposób opodatkowania powinno być przemyślaną decyzją.

Przed podjęciem takiego kroku warto wszystko dokładnie przeliczyć, bo wcześniejsze wycofanie się z Estońskiego CIT-u spowoduje liczne sankcje podatkowe. W znalezieniu odpowiedzi na pytanie o najkorzystniejszą formę opodatkowania pomogą profesjonaliści z firmy Szostek&Markwiz, którzy znajdą optymalne rozwiązanie dla Twojej firmy.

Potrzebujesz pomocy specjalistów?
Zgoda na kontakt
Jak mogę Ci pomóc?

Wypełnij formularz, a jeden z naszych specjalistów odpowie Ci, tak szybko jak to możliwe!