Metody udokumentowania nabycia pojazdu w firmie

W większości firm wykorzystywane są samochody osobowe, dlatego ważne jest by przedsiębiorcy wiedzieli jak mogą nabyć pojazd do działalności. Dowiedz się więcej na temat z poniższego artykułu przygotowanego przez specjalistów Szostek&Markwitz

Prawo i przepisy zmieniają się ciągle, dlatego stworzyliśmy poniższy artykuł, by usystematyzować informacje zakupu pojazdu w oparciu o ustawy PIT, CIT oraz ustawy o podatek od towarów i usług. Poniżej znajdują się wyszczególnione różne rodzaje udokumentowań transakcji zakupu pojazdu osobowego oraz informacje o możliwości odliczenia VAT.

Definicja samochodu osobowego w ustawie o PIT/CIT

Samochód osobowy w myśl ustawy PIT, to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Ponadto, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

W związku z tym, pojazdy powyższe kwalifikowane są jako samochodowy osobowe. Jednak, ustawa rozszerza tą definicję, poprzez wyłączenia. Samochodem osobowym w myśl ustawy nie są:

a) pojazdy samochodowe mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą (klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju – wielozadaniowy, van lub z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków)

b) pojazdy samochodowe, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

c) pojazdy specjalne, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

  • agregat elektryczny/spawalniczy,
  • do prac wiertniczych,
  • koparka, koparko-spycharka,
  • ładowarka,
  • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
  • żuraw samochodowy,

Udokumentowanie transakcji zakupu pojazdu

Faktura VAT

Zakupu samochodu możemy dokonać na podstawie faktury VAT wystawionej przez przedsiębiorcę będącym czynnym podatnikiem VAT. W ramach tej transakcji kupujący zwolniony jest z płatności podatku PCC od wartości zakupionego auta. Dodatkowo jeśli kupujący również jest czynnym podatnikiem VAT, może odliczyć naliczony mu podatek.

Ustawa o VAT mówi o  częściowym odliczeniu  podatku od towarów i usług w momencie kupna pojazdu. Przepis ten zawiera dwie możliwości odliczenia –  całościowe (100%) lub częściowe (50%). W celu odliczenia całej kwoty podatku VAT przy nabyciu pojazdu i od wydatków na paliwo i koszty eksploatacji tego samochodu, przedsiębiorca zobligowany jest do ustalenia rodzaju dysponowania pojazdu jako pojazdu firmowego i dopełnienia następujących formalności:

  • zgłoszenie pojazdu do urzędu skarbowego (deklaracja VAT-26);
  • sporządzenie regulaminu użytkowania samochodu w działalności;
  • prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

W przeciwnym wypadku, rodzaj dysponowania samochodu używanego w firmie i należącego do majątku przedsiębiorstwa określony jest jako mieszany, przedsiębiorca ma wówczas prawo do odliczenia 50% VAT od zakupu i pozostałych wydatków związanych z pojazdem.

Dla czynnych podatników VAT udokumentowanie transakcji zakupu pojazdu osobowego fakturą często jest korzystniejsze, ponieważ dzięki temu mają możliwość zmniejszenia swoich zobowiązań względem urzędu skarbowego w podatku VAT.

Faktura VAT-marża

Faktura VAT-marża nie zwiera kwoty podatku VAT. Ten szczególny rodzaj faktury stosuje się w handlu towarami używanymi, co wiążę się z tym, że jest często występującym dokumentem w obiegu transakcji gospodarczych przedmiotów używanych. Ten rodzaj dokumentu wystawiany jest przez przedsiębiorców, zwłaszcza właścicieli komisów samochodowych, w którym stosuje się procedurę marży. Osoba, która sprzedaj towar odprowadza wówczas podatek od towarów i usług, ale nie wykazuje kwoty tego podatku na dokumencie . Opodatkowaniu podlega natomiast kwota marży tj. różnica pomiędzy ceną zakupu danego towaru lub usługi , a ceną sprzedaży.  Na fakturze znajduje się więc „ukryta” wartość podatku VAT. Wiążę się to z brakiem możliwości odliczenia podatku przez nabywcę.

Umowa kupna-sprzedaży

Ten rodzaj umowy stosuje się, gdy sprzedawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej – albo prowadząca taką działalność, ale sprzedająca pojazd z osobistego majątku. W umowie kupna-sprzedaży nie znajdziemy wykazanego podatku od towarów i usług, co oznacza, w tym wypadku, iż umowa nie zawiera tego opodatkowania. Wiąże się to z tym, że przy nabyciu pojazdu na podstawie umowy kupna-sprzedaży przedsiębiorca nie będzie miał możliwości zmniejszenia swojego zobowiązania względem VAT. W przypadku tego typu transakcji konieczne będzie opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2% wartości pojazdu.

Zakup auta na własność firmy jest jedną z form jakie przedsiębiorca ma do wybory w przypadku używania pojazdu w firmie. Więcej na ten temat znajdziesz w kolejnym artykule.

Jeśli powyższy artykuł nie odpowiedział na wszystkie twoje pytania. Napisz do nas! Nasi specjaliści postarają się odpowiedzieć na nurtujące Cię pytania.

Potrzebujesz pomocy specjalistów?
Zgoda na kontakt
Jak mogę Ci pomóc?

Wypełnij formularz, a jeden z naszych specjalistów odpowie Ci, tak szybko jak to możliwe!