System MOSS – jak opodatkować usługi elektroniczne.


Część I – czym jest MOSS

Świat za sprawą Internetu staje się coraz mniejszą, choć globalną wioską. Wypierając z naszego życia telewizje, radio czy prasę, Internet stał się miejsce gdzie kupujemy, sprzedajemy, uczymy się, bawimy pracujemy a nawet poznajemy innych. Coraz szersze grono firmy, korzysta z tego środka przekazy i tu realizuje swój cel biznesowy. Sprzedając oprogramowanie, gry, czy świadcząc usługi specjalistyczne w Internecie firmy dokonują świadczenia usługi elektroniczne. Seria artykułów o systemie MOSS powstała, by pomóc przedsiębiorcą zrozumieć zasady opodatkowania usług elektronicznych na gruncie ustawy o VAT.

Usługi elektroniczne – co to takiego?

Skupmy się na usługach elektronicznych, według ustawy o podatku VAT (art. 2 pkt. 26 ustawy) są to usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej. W myśl ustawy, są to usługi, których świadczenie jest silnie zautomatyzowane, a tym samym wymagają minimalnego wkładu pracy człowieka. Co należy podkreślić ich wykonanie bez wykorzystania infrastruktury technologii informacyjnej jest niemożliwe.

Cechą szczególną usług elektronicznych niewątpliwie jest ich łatwa dystrybucja. Firmy mające siedzibę w mniejszej miejscowości, mogą z powodzeniem sprzedawać swoje usługi na całym świecie.

Sprzedaż usług elektronicznych w UE – system MOSS

Sprzedaż usług na terenie wielu krajów, może wiązać się z ogromną masą biurokracji. I tak też często jest, szczególnie w obrębie podatków. Przyjrzyjmy się zagadnieniu świadczenia usług elektronicznych pod względem podatku VAT.

W standardowym modelu sprzedający swoje usługi za granicą przedsiębiorca, po przekroczenie limitu sprzedaży usług, zmuszony jest zarejestrować się jako czynny podatnik VAT, w tym kraju, w którym w myśl ustawy dokonuje sprzedaży. Musimy jednak pamiętać, że limit dotyczy sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych. Jego wysokość jest równa 10 000,00 EUR lub równowartości tej kwoty w złotówkach – tj. 42 000,00 PLN.

Z praktyki wielu firm wiemy, że świadczą one swoje usługi elektroniczne globalnie. Istotne jest by przedsiębiorcy mieli świadomość, że mogą być zmuszone do rejestracji dla celów VAT w wielu krajach. Niesie to za sobą ogromne obciążenie biurokracją oraz wysokie koszty.

Na pomoc przychodzi jednak UE, która 1 stycznia 2015 roku wprowadziła w życie przepisy dotyczące małych punktów kompleksowej obsługi (system MOSS)

System MOSS

Władze Unii Europejskiej, chcąc ujednolicić prawo w poszczególnych Państwach wspólnoty, a jednocześnie ułatwić prowadzenie działalności przedsiębiorcom, na całym obszarze UE stworzyły instytucje małych punktów kompleksowej obsługi (tzw. MOSS). System MOSS jest to dobrowolne uproszczenie, z którego może skorzystać przedsiębiorca, pozwalające mu zmniejszyć obciążenie biurokracją swojej firmy i w znaczy sposób uprościć sposób rozliczania podatku VAT od sprzedaży na terenie poszczególnych Państw Unii Europejskiej.

Przedsiębiorca świadczący usługi elektroniczne, zamiast rejestrować się do VAT w każdym kraju, w którym świadczy swoje usługi może skorzystać z uproszczenia w postaci sytemu MOSS. Uproszczenie polega, na tym że świadczący usługi elektroniczne rejestruje się w kraju w którym posiada siedzibę do systemu MOSS. W ramach systemu rozlicza swoją sprzedaż na ternie poszczególnych krajów. Składając dedykowaną dla systemu MOSS, kwartalną deklaracje, przedsiębiorca informuje urząd skarbowy o wartości sprzedanych usługa, a także wartości VAT pobranego w poszczególnych państwach. W dalszej kolejności Urząd Skarbowy przekazuje dane informacje do poszczególnych krajów członkowskich.

System MOSS, choć może wydawać się skomplikowany jest ogromnym uproszczeniem dla przedsiębiorców świadczących usługi elektroniczne dla zagranicznych konsumentów. Ogranicza konieczność rejestracji jako czynny podatnik VAT w wielu krajach UE. Dzięki zastosowaniu uproszczeń firma wysyła jedną deklaracje, zamiast osobnej w poszczególnych krajach. Złożenie deklaracji często wymaga dodatkowego wsparcia specjalistów z danego kraju, którzy pośredniczą w wypełnieniu oraz złożeniu stosownych deklaracji.  

W kolejnych artykułach dowiesz się więcej na temat systemu MOSS. Specjaliści Szostek&Markwitz wyjaśnią, w jaki sposób zarejestrować/wyrejestrować się do systemu MOSS, jak wypełniać deklaracje, jaka jest właściwość miejscowa urzędu, jak wystawiać FV oraz wiele innych.

Jeśli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat sprzedaży usług elektronicznych. Napisz do nas!

Potrzebujesz pomocy specjalistów?
Zgoda na kontakt
Jak mogę Ci pomóc?

Wypełnij formularz, a jeden z naszych specjalistów odpowie Ci, tak szybko jak to możliwe!