Przewozy bilateralne, a wynagrodzenie kierowcy międzynarodowego – konsekwencje pakietu mobilności

Przewozy bilateralne, a wynagrodzenie kierowcy międzynarodowego – konsekwencje pakietu mobilności

Przewozy bilateralne, a wynagrodzenie kierowcy międzynarodowego – konsekwencje pakietu mobilności Przewóz bilateralny Przewóz bilateralny, to transport międzynarodowy towarów, z, bądź do kraju przewoźnika w oparciu o umowy, zawierane między państwami. Umowy działają na zasadzie wzajemnosci i regulują dostęp przewoźników do rynku. Polska, z uwagi na członkostwo w UE, ma podpisane umowy na transport bilateralny ze…

Kto ma obowiązek posiadać kasę fiskalną w 2023 roku

Kto ma obowiązek posiadać kasę fiskalną w 2023 roku

Polskie przepisy podatkowe zmieniają się jak w kalejdoskopie. Od 1 października 2022 roku kolejniprzedsiębiorcy mieli ewidencjonować sprzedaż przy użyciu kas rejestrujących. Termin ten był już razprzesuwany z 1 lipca 2022 roku. Jednak okazało się, że minister finansów wydał rozporządzenie, w którym po raz kolejny przesuwa datęwprowadzenia kas dla niektórych przedsiębiorców. Skąd taka zmiana? Więcej na…